منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T مقایسه

256,500 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S مقایسه

261,600 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T مقایسه

261,600 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S مقایسه

280,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T مقایسه

280,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7700
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S مقایسه

330,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8300
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T مقایسه

330,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8000
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S مقایسه

470,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8200
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T مقایسه

470,000 تومان

هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
0 از 0
هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S مقایسه

503,000 تومان

هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T مقایسه

503,000 تومان

هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 13000
0 از 0
هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S مقایسه

575,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1800
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S مقایسه

248,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T مقایسه

248,000 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S مقایسه

286,000 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T مقایسه

286,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S مقایسه

303,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T مقایسه

303,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4S مقایسه

360,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T مقایسه

360,000 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S مقایسه

375,000 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6200
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T مقایسه

375,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S مقایسه

652,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11500
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T مقایسه

652,000 تومان

هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18000
0 از 0
هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T مقایسه

1,155,500 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B مقایسه

279,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B مقایسه

315,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B مقایسه

315,000 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
1 از 5
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B مقایسه

378,000 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
0 از 0
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B مقایسه

378,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
0 از 0
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B مقایسه

450,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1615
0 از 0
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B مقایسه

450,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z6S مقایسه

749,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4T مقایسه

749,000 تومان

هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-70Z6T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 14000
0 از 0
هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-70Z6T مقایسه

1,253,500 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3 مقایسه

1,297,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z4T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z4T3 مقایسه

1,297,000 تومان

هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 17000
0 از 0
هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3 مقایسه

1,439,000 تومان

هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18000
0 از 0
هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3 مقایسه

1,744,000 تومان

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 770
0 از 0
هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S مقایسه

187,000 تومان

هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1530
0 از 0
هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S مقایسه

210,000 تومان

هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1370
0 از 0
هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S مقایسه

226,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1900
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S مقایسه

240,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2800
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S مقایسه

271,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S مقایسه

248,600 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2800
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2500
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S مقایسه

296,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S مقایسه

256,500 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B مقایسه

531,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3295
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B مقایسه

531,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B مقایسه

531,000 تومان