منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA مقایسه

1,105,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX مقایسه

1,105,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 2MA

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 2MA مقایسه

2,162,500 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3MA

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 16.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 3MA مقایسه

2,738,500 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 4MA

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 19.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.4 متر
0 از 0
پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST 4MA مقایسه

2,995,500 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 3T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 16.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 3T مقایسه

2,697,500 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 19.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.4 متر
0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T مقایسه

2,894,500 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 21.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.4 متر
0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 5T مقایسه

3,032,000 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 1.5 مقایسه

4,677,500 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 33 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 2.2 مقایسه

5,251,500 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37.4 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 50DS 5 3.7 مقایسه

6,103,000 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 2.2 مقایسه

5,429,000 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 57 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 80DS 5 3.7 مقایسه

6,418,000 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 5.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31.6 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 5.5 مقایسه

9,048,500 تومان

پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 7.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 84 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39.2 متر
0 از 0
پمپ کفکش چدنی ابارا 100DS 5 7.5 مقایسه

10,502,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.5 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 22 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 52 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 16 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 13 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 30 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 55 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3 مقایسه

تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F مقایسه

تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4 مقایسه

تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F مقایسه

تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5 مقایسه

تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F مقایسه

تومان