منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm مقایسه

1 تومان

دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm مقایسه

1 تومان

انبر رینگ باز کن کج AKRAFT

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر رینگ باز کن کج AKRAFT مقایسه

1 تومان

انبر فیلتر باز کن قفلی AKRAFT

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 53-118mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن قفلی AKRAFT مقایسه

1 تومان

انبر فیلتر باز کن انبری "10 AKRAFT

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 45-89mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن انبری "10 AKRAFT مقایسه

1 تومان

انبر بست شلنگ Clic و AKRAFT Clic-R

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر بست شلنگ Clic و AKRAFT Clic-R مقایسه

1 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن، طول AKRAFT "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10inch
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن، طول AKRAFT "10 مقایسه

82,000 تومان

انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک AKRAFT "11

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 11inch
0 از 0
انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک AKRAFT "11 مقایسه

137,500 تومان

انبر دست صنعتی D-Handle، طول AKRAFT 180mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست صنعتی D-Handle، طول AKRAFT 180mm مقایسه

1 تومان

انبر دست صنعتی Q-Handle، طول AKRAFT 160mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
انبر دست صنعتی Q-Handle، طول AKRAFT 160mm مقایسه

1 تومان

سیم چین Q-Handle، طول AKRAFT 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم چین Q-Handle، طول AKRAFT 160mm مقایسه

116,000 تومان

سیم چین فشار قوی Q-Handel ، طول AKRAFT 180mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
سیم چین فشار قوی Q-Handel ، طول AKRAFT 180mm مقایسه

1 تومان

دم باریک Q-Handle ، طول AKRAFT 200mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 200mm
0 از 0
دم باریک Q-Handle ، طول AKRAFT 200mm مقایسه

1 تومان

سیم لخت کن Q-Handle ، طول AKRAFT 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم لخت کن Q-Handle ، طول AKRAFT 160mm مقایسه

1 تومان

انبر کلاغی Q-Handle ، طول AKRAFT 250mm

 • نوع : انبر کلاغی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 250mm
0 از 0
انبر کلاغی Q-Handle ، طول AKRAFT 250mm مقایسه

1 تومان

خار باز کن مستقیم ، طول AKRAFT 180mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
خار باز کن مستقیم ، طول AKRAFT 180mm مقایسه

1 تومان

انبر دست مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول AKRAFT 115mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
انبر دست مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول AKRAFT 115mm مقایسه

1 تومان

سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول AKRAFT 115mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول AKRAFT 115mm مقایسه

1 تومان

دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ ، طول AKRAFT 150mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 150mm
0 از 0
دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ ، طول AKRAFT 150mm مقایسه

1 تومان

انبردست مینیاتوری ، طول AKRAFT 110mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 110mm
0 از 0
انبردست مینیاتوری ، طول AKRAFT 110mm مقایسه

1 تومان

دم بارینک مینیاتوری ، طول AKRAFT 130mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
دم بارینک مینیاتوری ، طول AKRAFT 130mm مقایسه

1 تومان

خار باز کن سر کج 90درجه AKRAFT 170mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 170mm
1 از 2
خار باز کن سر کج 90درجه AKRAFT 170mm مقایسه

1 تومان

خار جمع کن سر کج 90درجه AKRAFT 130mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
خار جمع کن سر کج 90درجه AKRAFT 130mm مقایسه

1 تومان

قیچی ورق بر-راست- با ضخامت آهن 1/20mm و طول AKRAFT 248mm

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 248mm
0 از 0
قیچی ورق بر-راست- با ضخامت آهن 1/20mm و طول AKRAFT 248mm مقایسه

1 تومان