منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند AKRAFT T10-T50

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند AKRAFT T10-T50 مقایسه

1 تومان

سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : جعبه ای
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : اینچی
 • سایز اینچ : 9/16 تا 3/4
0 از 0
سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار فرانسه مشکی (سنگین کار) AKRAFT 10in

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : اینچی
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه مشکی (سنگین کار) AKRAFT 10in مقایسه

123,500 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم AKRAFT 6in

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : اینچی
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه با روکش کروم AKRAFT 6in مقایسه

58,000 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم AKRAFT 12in

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : اینچی
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه با روکش کروم AKRAFT 12in مقایسه

120,000 تومان

آچار فرانسه صنعتی طول 150mm با بازشو دهانه AKRAFT 23/9mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه صنعتی طول 150mm با بازشو دهانه AKRAFT 23/9mm مقایسه

1 تومان

آچار فرانسه صنعتی طول 250mm با بازشو دهانه AKRAFT 32/8mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه صنعتی طول 250mm با بازشو دهانه AKRAFT 32/8mm مقایسه

1 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار فرانسه طول 150mm،بازشو دهانه AKRAFT 20mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه طول 150mm،بازشو دهانه AKRAFT 20mm مقایسه

1 تومان

آچار فرانسه طول 300mm،بازشو دهانه AKRAFT 35mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فرانسه طول 300mm،بازشو دهانه AKRAFT 35mm مقایسه

1 تومان

آچار کارتر 10*8 AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار کارتر 10*8 AKRAFT مقایسه

32,000 تومان

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 8عددی AKRAFT T8-T40

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 8عددی AKRAFT T8-T40 مقایسه

1 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند AKRAFT 1.5x10mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند AKRAFT 1.5x10mm مقایسه

1 تومان

آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT 1.27*12mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT 1.27*12mm مقایسه

1 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه AKRAFT 1.5*10mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه AKRAFT 1.5*10mm مقایسه

1 تومان

آچار کارتر AKRAFT 8*10mm S

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار کارتر AKRAFT 8*10mm S مقایسه

1 تومان

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی AKRAFT 2.5*8mm

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی AKRAFT 2.5*8mm مقایسه

1 تومان

آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز AKRAFT 268mm

 • سایز میلی متر : 39
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز AKRAFT 268mm مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT 233mm

 • سایز میلی متر : 40
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تسمه ای
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT 233mm مقایسه

1 تومان

آچار چرخ AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : چرخ
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار چرخ AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تخت
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : رینگی
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار آلن 9عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT T10-T50

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار آلن 9عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT T10-T50 مقایسه

1 تومان

آچار شمع دسته 16میلیمتری دسته T ، طول AKRAFT 350mm

 • سایز میلی متر : 38
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : بکس
 • تعداد : آچار تک
 • عایق : غیر عایق
 • استاندارد : میلی متری
 • سایز اینچ :
0 از 0
آچار شمع دسته 16میلیمتری دسته T ، طول AKRAFT 350mm مقایسه

1 تومان