منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 56-2B 0.12kw

 • توان KW : 0.12
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 10.2
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
1 از 1
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 56-2B 0.12kw مقایسه

218,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • توان KW : 0.18
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 12.5
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw مقایسه

251,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 12.5
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw مقایسه

256,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 16
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw مقایسه

291,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 16
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw مقایسه

337,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2A 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 21.5
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2A 0.75kw مقایسه

390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2B 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 21.5
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2B 1.1kw مقایسه

430,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 27
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw مقایسه

525,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2B 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 27
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2B 2.2kw مقایسه

615,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 31
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw مقایسه

720,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 31
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw مقایسه

965,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2A 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 41
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2A 5.5kw مقایسه

1,155,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 41
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw مقایسه

1,310,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw

 • توان KW : 11
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 45
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw مقایسه

2,020,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw

 • توان KW : 15
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 45
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw مقایسه

2,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2C 18.5kw

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت : 45
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2C 18.5kw مقایسه

2,560,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.37kw مقایسه

395,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.55kw مقایسه

435,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.75kw مقایسه

425,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw مقایسه

570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw مقایسه

695,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw مقایسه

940,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 3kw مقایسه

1,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 4kw مقایسه

1,285,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 5.5kw مقایسه

1,580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 7.5kw مقایسه

2,040,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 0.75kw مقایسه

620,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.1kw مقایسه

710,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.5kw مقایسه

825,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 2.2kw مقایسه

990,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 3kw مقایسه

1,190,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 4kw مقایسه

1,515,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 5.5kw مقایسه

1,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 7.5kw مقایسه

2,305,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 4kw مقایسه

1,055,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 5.5kw مقایسه

1,360,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 7.5kw مقایسه

1,505,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 11kw

 • توان KW : 11
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 11kw مقایسه

2,065,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 15kw

 • توان KW : 15
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 15kw مقایسه

2,350,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 18.5kw

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 18.5kw مقایسه

2,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 22kw

 • توان KW : 22
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 22kw مقایسه

4,250,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 30kw

 • توان KW : 30
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 30kw مقایسه

5,255,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 37kw

 • توان KW : 37
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 37kw مقایسه

5,825,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 45kw

 • توان KW : 45
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 45kw مقایسه

7,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 55kw

 • توان KW : 55
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 55kw مقایسه

7,610,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 75kw

 • توان KW : 75
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 75kw مقایسه

10,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 90kw

 • توان KW : 90
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 90kw مقایسه

11,338,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 110kw

 • توان KW : 110
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 110kw مقایسه

21,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 132kw

 • توان KW : 132
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 132kw مقایسه

25,570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw

 • توان KW : 160
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : چدن
 • ضد انفجار EX :
 • رده حفاظتی IP : 54
 • کلاس عایقی : F
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • قطر شفت :
 • ترموگارد حفاظت حرارتی : ندارد
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw مقایسه

29,540,000 تومان