منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب نیمه استیل تکفاز DAB KI40-120M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.7
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 40.3
0 از 0
پمپ آب نیمه استیل تکفاز DAB KI40-120M مقایسه

1,028,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.4
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 مقایسه

3,593,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.4
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M مقایسه

3,653,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.4
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T مقایسه

3,945,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.4
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 مقایسه

4,142,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.2
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T مقایسه

4,498,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.2
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 مقایسه

4,723,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 44.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T مقایسه

5,728,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 44.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 مقایسه

6,015,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۰ تا ۱۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 مقایسه

6,484,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T مقایسه

3,505,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 مقایسه

3,680,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M مقایسه

3,739,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T مقایسه

3,679,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 مقایسه

3,863,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25.8
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T مقایسه

4,276,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25.8
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 مقایسه

4,489,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T مقایسه

5,768,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 مقایسه

6,057,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۰ تا ۱۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38.2
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 مقایسه

6,568,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۰ تا ۱۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 49.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 مقایسه

7,614,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۵ تا ۲۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 55.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 مقایسه

8,005,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 126
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T مقایسه

5,837,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 126
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 مقایسه

6,129,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۰ تا ۱۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 132
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.6
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 مقایسه

6,527,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۵ تا ۲۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 138
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 مقایسه

8,526,000 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۵ تا ۲۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 138
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 46
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 مقایسه

10,788,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲۰ اسب به بالا
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 138
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 58
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 مقایسه

13,614,500 تومان

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲۰ اسب به بالا
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 138
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 65.5
0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 مقایسه

14,330,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125 مقایسه

2,831,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 35.4
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160 مقایسه

2,951,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 67
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200 مقایسه

3,826,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-125

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.4
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-125 مقایسه

3,002,500 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.2
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160 مقایسه

4,076,500 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 70
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200 مقایسه

5,539,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25.8
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125 مقایسه

3,784,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38.2
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160 مقایسه

4,926,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38.2
0 از 0
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200 مقایسه

5,826,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 مقایسه

4,918,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 مقایسه

5,097,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 مقایسه

5,313,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 44
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 مقایسه

6,034,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 55
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 مقایسه

6,452,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 70.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 مقایسه

8,290,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 70.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 مقایسه

9,002,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 مقایسه

5,369,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 26.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 مقایسه

5,671,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 مقایسه

6,073,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 40
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 مقایسه

6,331,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 47
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 مقایسه

8,655,000 تومان