منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

 • حداکثر فشار(bar( : 145
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 450
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491 مقایسه

1,590,000 تومان

1,590,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 0.9kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F مقایسه

397,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream QL-3100F

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream QL-3100F مقایسه

417,500 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70 مقایسه

420,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.2kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A مقایسه

471,500 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.35
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A مقایسه

493,500 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A مقایسه

539,500 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P مقایسه

700,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P مقایسه

545,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

 • حداکثر فشار(bar( : 195
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P مقایسه

935,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C مقایسه

311,500 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140

 • حداکثر فشار(bar( : 140
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
1 از 3
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140 مقایسه

429,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

 • حداکثر فشار(bar( : 110
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 390
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117 مقایسه

465,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143

 • حداکثر فشار(bar( : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 390
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143 مقایسه

510,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 440
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391 مقایسه

930,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100 مقایسه

500,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

 • حداکثر فشار(bar( : 110
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B مقایسه

800,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

 • حداکثر فشار(bar( : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP مقایسه

758,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.7kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP مقایسه

874,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L مقایسه

1,340,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

 • حداکثر فشار(bar( : 150
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L مقایسه

1,398,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

 • حداکثر فشار(bar( : 160
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 500
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG مقایسه

2,120,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

 • حداکثر فشار(bar( :
 • توان مصرفی : kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت :
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120 مقایسه

تومان